Antivírusové programy

Vírus - Počítačový virus je zvláštni program, který je schopný vytvárať svoje kópie. Aby zabezpečil svoje spustenie, pripojuje sa k súborom na disku, ukladá sa do systemových oblastí apod.

Antivírová ochrana - Aby sme zamedzili prístupu vírusov do počítača, musíme ho pred takouto nežiadanou návštevou chrániť. Vhodnou kombináciou dvoch aspektou aktívna antivírová obrana a prevencia.

Antivírové programy: (a.p.) Je to program, ktorý slúži na lokalizáciu, následné odstránenie vírusu a maximálne napravenie škody ním spôsobené. Aby mohli úspešne splniť prvé kritérium (nájsť vírus) využívajú rôzne metódy.